Juris Krādziņš
SENIORU SAIETS OKTOBRĪ 2017

Šo rindiņu rakstītājs jau iepriekš izsludināto senioru sarīkojumu Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē 13. oktobrī iesāka ar visiem pazīstamo viņa dzejoli „Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai”, kas arī pazīstams Jāņa Norviļa komponētā dziesmā. Ievadam vēl pastāstīja par cilvēku skolas gaitām, kuŗās iegūtais gan pazūd ar viņu aiziešanu, bet paliek citu lasīšanai viņu atstātās grāmatās. Leonīds Breikšs dzimis 1908. gadā Krievijā, kur viņa tēvs strādāja kņazu Goļīcinu īpašumā, bet vecāki ar bērniem atgriezās Latvijā 1920. gadā, kur Leonīdam bija jāapgūst latviešu valoda.

Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3349

Juris Krādziņš

SENIORU SAIETS SEPTEMBRĪ 2017

Saieta pirmajā daļā Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē 8. septembrī bija Jāņa Čečiņa stāsts par Latvijas apmeklējumu šogad, kas iesākās ar iebraucienu Rīgā 13. jūnijā. Dienu vēlāk viņš bija 14. jūnija aktā pie Brīvības pieminekļa, kuŗā bija prezidenta Vējoņa runa, ziedu nolikšana un kaŗavīru soļošana apkārt piemineklim. Šogad licies, ka bija mazāk cilvēku nekā iepriekšējos gados. Pie namiem, kā parasti, Latvijas karogi ar melnām lentām. Pievakarē koncerts Ģertrūdes baznīcā, bet sarīkojumu tik daudz, ka visus nav iespējams apmeklēt. Satikts kāds vīrs, kas vairākas reizes vedis latviešu bēgļus uz Zviedriju.

Juris Krādziņš

SLB DĀMU KOPAS GADSKĀRTĒJAIS SARĪKOJUMS

Gadskārtējo sarīkojumu Sidnejas Latviešu nama lielajā zālē 12. septembrī iesāka ar pusdienām, kuŗās bija cūkas cepetis ar ziliem sautētiem kāpostiem, kartupeļiem un burkāniem. Pēc pusdienām bija Dāmu komitejas priekšnieces Ināras Krūmiņas uzruna, sirsnīgi pateicoties viesiem, par ierašanos un paskaidrojot, ka Dāmu komiteja darbojas jau 43 gadus. Pa to laiku sastāvs ir mainījies, palikušas tikai dažas no sākuma gadiem. Bet pienākušas arī gados jaunākas. Pateicās vēl Sidnejas biedrības priekšniekam, kas nokārto vajadzības, tāpat arī Pēterim Kļaviņam, kas veic rakstu darbus un arī palīdz ar labojumiem, kur tie vajadzīgi un Valentīnam Trankelim par iepirkšanos veikalā un maizes sagriešanu.

Uldis Brūns

LATVIJĀ ŠODIEN

Kā parasti, pēdējā septembra sestdienas rītā latvieši no Austrālijas sapulcējās septiņos no rīta, lai Kiwi Barā skatītos Austrālijas AFL futbola finālu. Es biju kaut kā pagājušo gadu izlaidis šo svarīgo notikumu, bet kad dzirdēju, ka mana komanda, Adelaides Vārnas [Crows] šogad piedalīsies pret Ričmondas [Richmond] Tīģeriem, tad gan biju motivēts ieslēgt modinātāju zvanu. Mana eiforija ātri noplaka, un vairāk par spēli gan nestāstīšu, jo Ričmonda tika viegli galā ar Adelaidiešiem.

Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3347

Juris Krādziņš

BALTIJAS UNIVERSITĀTES KORPORĀCIJU DIBINĀŠANAS 70 GADU ATCERE BAZNĪCĀ UN DRAUDZES NAMĀ

Baltijas Universitātē 1947. gadā dibināto korporāciju pārstāvjus šī gada 27. augustā draudzes mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin S. MacPherson) ieveda baznīcā dievkalpojuma sākumā, kur tūlīt nodziedāja dziesmu Kad redzu, Dievs, es Tavu roku darbu. Sekoja svētbrīdis ar mācītāja uzrunu, kuŗā pieminēja piecu latviešu korporāciju dibināšanu pirms 70 gadiem Baltijas Universitātē Pinnebergā pie Hamburgas un nolasīja piemērotas pamācības no ķēniņa Salamana rakstiem Bībelē.

Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3346