Juris Krādziņš
VALSTS SVĒTKU DIEVKALPOJUMS SV. JĀŅA BAZNĪCĀ

Tā kā Latvijas valsts svētki šogad ir Austrālijas darba dienā, tad baznīcas sarīkojums tiem bija jānoliek iepriekšējā svētdienā, un tā tas notika Sidnejas ev. - lut. latviešu draudzes Sv. Jāņa baznīcā 13. novembrī.
Dievkalpojums iesākās, kad Latvijas karogu aiz mācītāja Kolvina Makfersona (Colvin S. MacPherson) baznīcā ienesa Ivars Birze un to novietoja altāŗa priekšā, bet draudze pēc tam dziedāja Dievs, Tavā priekšā nākam ar karogu.

Juris Krādziņš
PROKLAMĒŠANAS ATCERE

Latvijas valsts proklamēšanas 98. gadu dienas atcere 18. novembrī iesākās, kad Zintis Dakmantons Lolitas Jurānes un Madaras Birznieces pavadībā ienesa Sidnejas Latviešu nama lielajā zālē Latvijas karogu. Programmu pieteica Daina Kaina, un Studenšu Korporāciju Kopas seniore Dace Bogdanoviča teica īsu uzrunu, to nobeidzot ar vārdiem “Daudz laimes dibināšanas dienā” un „Saules mūžu Latvijai,” kam sekoja uz video rādīts Latvijas valsts prezidenta Raimonda Vējoņa apsveikums un pēc tam visu kopā dziedātā Latvijas valsts himna.

Juris Krādziņš
60 GADU DIMANTA KONCERTS

Ilgi gaidītais un gatavotais Sidnejas Latviešu Vīru koŗa 60 gadu jubilejas koncerts sākās 6. novembrī plkst. 13:00, kad reiz pēc ilgāka laika atkal bija pilna Sidnejas Latviešu nama Lielā zāle. Jau pirms sākšanās vairākās zālēs bija apskatāmi foto uzņēmumi no aizgājušiem laikiem, sākot jau ar dibinātāju bildēm, no kuŗām izvēlēti paraugi bija ievietoti arī liela formāta programmas grāmatā (ko par „grāmatiņu” nevar saukt) un kur bija lasāmi visi koŗa 1956. gada dibinātāju vārdi, sākot ar diriģentu Jāni Puisēnu, nošu rakstītāju, mācītāju Pēteri Laiviņu un dalībniekiem: Ojāru Kiršteinu, Arvīdu Luci, Albertu Cini, Ēriku Suķi, Edgaru Sviķi, Henriju Šturmu, Arnoldu Gūtmani, Alfrēdu Siļķēnu, Arvīdu Knopi, Vitāliju Švirkstu, Elmāru Bērziņu, Raimondu Kraukli, Voldemāru Trofimovu, Jāzepu Zagorski, Jāni Āboliņu, Hedvigu Veperu, Kārli Palčeru, Benediktu Janoviču, Arnoldu Bēku, Ēriku Kuikulīti, Kārli Rīmani un Mārtiņu Siliņu.

Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3306

Valda Liepiņa

JA KAROGS SPĒTU MUMS IZSTĀSTĪT JEB 18. NOVEMBŖA SVINĪBAS LUKSEMBURGĀ

Emocionālākais brīdis šā gada 18. novembŗa svinībās Luksemburgā bija ilggadējā Luksemburgas latvieša Kārļa Āboliņa Latvijas karoga pasniegšana Luksemburgas latviešiem. Ja vien šis Karogs mums spētu izstāstīt savu stāstu… Tas savas gaitas uzsācis Valmierā, bet vēlāk trimdā devies līdz Āboliņu ģimenei. Tas stāvējis klāt liktenīgos brīžos kā ELJAs (Eiropas latviešu jaunatnes apvienības) 10. kongresā un Ķelnes Dziesmu svētkos 1976. gadā. Pēcāk karogs stāvējis klāt visos Ķelnes svētkos. Šajā vakarā ilggadējais Luksemburgas latvietis (viņš jau 1970ajos gados sāka strādāt vācu bankā Luksemburgā) pasniedza šo karogu Luksemburgas latviešiem, lai tas savu stāstu varētu turpināt kopā ar Luksemburgas kopienu.

Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3305

Uldis Brūns
LATVIJĀ ŠODIEN


Pārdomas un pārbraukums
Vēlais rudens Rīgā. Laiks pārdomām un, ja sanāk, pārbraukumam. Vasarā man sanāca iet uz divām bērēm divas dienas pēc kārtas. Pēc bērēm cilvēki sanāca kopā pie bagātīgi klātiem galdiem bēru mielastā un runa pēc runas mums izgaismoja labos vārdos, cik labi tie mirušie cilvēki bija bijuši. Pāris nedēļas vēlāk biju dzimšanas dienas svinībās laukos ar māsīcu. Viņas tēvam bija astoņdesmit devītā dzimšanas diena. Viņam ilgi neredzētie radi bija savākušies svinēšanai, bet runāšana bija tāda skopa, kaut atspirdzinājumi netrūka. Varbūt, ka neizrunātas lietas.
Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3302