Juris Krādziņš
SENIORI NOVEMBRĪ

Senioru saiets 13. novembrī Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē iesākās ar īsfilmu par 1. maija svinībām 1974. gadā ar valsts organizētu strādnieku parādi un partorgu runām, pēc tam pārgāja uz sērijas Latvija atgriežas Eiropā 1988. - 2008. turpinājumu, šoreiz par laiku no 2000. līdz 2002.gadam (ieskaitot). Kā jau iepriekšējos turpinājumos filmā parādīja gan raibus un ievērojamus notikumus pasaulē, gan arī Latvijā. Notikumu un izziņu jau ir tik daudz, ka šeit pieminēšu tikai zīmīgākos pēc subjektīvas izvēles.

Juris Krādziņš
LĀČPLĒŠA DIENAS PIEMIŅAI

Lāčplēša dienas sarīkojumu Daugavas Vanagu namā 11. novembrī iesāka plkst. 11.00, kad Sidnejas nodaļas priekšnieks Helmuts Vabulis uzaicināja klātesošos ar klusuma brīdi godināt vīrus, kuŗi atdeva Latvijai augstāko dāvanu - dzīvību. Pēc klusuma brīža visi nodziedāja Latvijas himnu.
Savā uzrunā Helmuts Vabulis salīdzināja, ka šajā datumā pasaule svin pamiera dienu (kad beidzās I Pasaules kaŗa cīņas 1918. gadā), bet latvieši svin militārus svētkus varoņu piemiņai, kas kaŗoja par Latviju, arī 1905. gada upurus, gan arī kādā armijā kopā ar Krieviju vai Vāciju, un mēs visi saprotam, necīnījās ne par Krievijas caru, ne Vācijas vadoni, ne komūnistiem, ne sociālistiem, no kuŗiem ir gan krievu sociālisti, boļševiki jeb komūnisti un vācu sociālisti jeb nacionālsociālisti.

Juris Krādziņš
DRAUDŽU DIENU SARĪKOJUMI

Draudžu dienas Sidnejas ev.lut. latviešu draudzes Svētā Jāņa baznīcā 31. oktobrī iesāka ar dziesmu Cik jauki, cik skaisti, kad tuvi un tāli. Mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin S. MacPherson) teica īsu uzrunu, kur sacīja, ka iesākuma dziesmai bijuši skaisti vārdi. Kalpojiet Tam Kungam ar prieku, nāciet un gavilējiet! Izslēgsim pasauli un klausīsimies! Pabeidza ar Jēzus lūgšanu, kam sekoja dziesma Teici to Kungu.


Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3257