Juris Krādziņš
MAIJA SARĪKOJUMS DAUGAVAS VANAGU NAMĀ

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas pankūku un draudzības pēcpusdiena ir katra mēneša pirmajā ceturtdienā, atskaitot janvāri un, decembri, kad ir Ziemassvētku sarīkojums. Šogad pirmajā maija ceturtdienā, 4. maijā, parastās draudzības pēcpusdienas vietā bija Baltā galdauta diena kopā ar Kurzemes cietokšņa atceri un Gadskārtējo Daugavas vanadžu labdarības sarīkojumu. Tas iesākās ar nodaļas priekšnieka Helmuta Vabuļa runu, kurā viņš pieminēja latviešu cīnītājus II Pasaules kara laikā, kas pabeidzās Kurzemes cietoksnī.

Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3330

Juris Krādziņš

DĀRZA SVĒTKI HOUMBUŠĀ

Dārza svētku dievkalpojums Sv. Jāņa baznīcā 30. aprīlī iesākās ar Asīzes Franciska dziesmu Osvalža Gulbja atdzejojumā: „Paceliet balsis, slavējiet, Dzīvības Kungu godiniet!”
Svētrunai mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin S. MacPherson) bija izvēlējies Pāvila 1. vēstules Timotejam 6. nodaļas 6. - 10. pantu: „Patiesi, lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību. Jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest.”

Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3329

Valda Liepiņa

NO KRIEVU KLASIKAS LĪDZ LIETUVIEŠU IZAICINĀJUMAM LATVIJAS TEĀTŖOS

Latvijas teātŗos šobrīd pārsvarā rāda tulkotas lugas. Tas ir likumsakarīgi, jo diemžēl maz nāk klāt jaunu latviešu lugu, bet (atskaitot Jāņu tradicionālo “Skroderdienas Silmačos”) nevar tās pašas lugas atkārtoti iestudēt. Martā redzēto lugu klāstā vieno cilvēku un sabiedrības attiecību pavediens, taču pēc katras izrādes ir pavisam atšķirīgas pārdomas un iespaidi.
Tikai pāris dienu pēc Dailes teātŗa viesošanās Luksemburgā ar izrādi “Ja tevis vairs nebūtu”, Dailes teātrī skatījos Genādija Ostrovska lugu “Mīļākais”, autora režijā. Autors ir krievu scenārists, kino režisors un producents. Ostrovskis dzimis Ukrainā 1960. gadā, 1988. gadā beidzis Rostovas Valsts konservatorijas estrādes džeza nodaļu saksofona klasē. 1992.gadā – Scenāristu un režisoru augstāko kursu scenāriju nodaļā.

Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3328

Juris Krādziņš

APRĪĻA SENIORU SAIETS 2017

Senioru saiets Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē 13. aprīlī iesākās ar Sidnejas Latviešu biedrības valdes priekšsēža Jāņa Čečiņa aptauju par uzlabojumiem biedrības biļetēnā. Izejot cauri biļetēna lappusēm noskaidroja lasītāju skaitu katram paziņojumam, reklāmai vai sarīkojuma aprakstam un, vadoties pēc tā, mēģinās mainīt satura kārtību. Aptaujas laikā noskaidrojās arī, ka vairāki lasītāji vispirms aplūko fotografijas, meklējot tur pazīstamas sejas, un tikai pēc tam izlasa pašus rakstus. Dalībnieku skaits aptaujā bija kādi 26; tik daudz bija apmeklētāju saietā.

Valda Liepiņa

AR BRAZĪLIJAS SKAŅĀM – 4. MAIJS LUKSEMBURGĀ

Šogad, gatavojoties 4. maija svinībām ļoti iederējās teiciens – “Cilvēks domā, Dievs dara”. Luksemburgas latvieši bija ieplānojuši savus “baltā galdauta svētkus” rīkot brīvajā dabā, kādā Luksemburgas parkā uzklājot skaistu galdu ar paštaisītiem gardumiem. Taču, ieskatoties laika prognozēs, kļuva skaidrs, ka šādu ieceri varētu izbojāt (ne)gaidīts lietus gāziens. Jāmeklē citi varianti. Bija paredzēts, ka latviešu izcelsmes Brazīlijas pianists Paulo Šteinberg Luksemburgā uzstāsies jūlijā, bet pēkšņi, pavisam negaidīti, asociācijai pienāca ziņa, ka viņa koncerti Luksemburgā notiks 4. un 5. maijā. Kāda lieliska izdevība – apvienot savus neatkarības atjaunošanas deklarācijas dienas svinības ar skaistu vakaru ar latvieti no pavisam citas pasaules malas. Tā nu aši feisbukā tika izziņots, ka pulcēsimies uz nelielu koncertu un pēcāk pāriesim uz tuvējo itāļu restorānu kopīgi pavakariņot pie baltiem galdautiem klātiem galdiem.

Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3327