Valda Liepiņa

BALTA GALDAUTA SVĒTKI LUKSEMBURGĀ

Atceros auksto tumšo vakaru Luksemburgā pirms desmit gadiem, kad devos uz restorānu Brideler Stuff, kur bija paredzētas sākotnējās pārrunas par jaunas organizācijas, kas apvienotu latviešu un luksemburdziešu intereses, dibināšanu. Ceļš veda cauri Luksemburgas mežiem un tobrīd nenojautu, ka turpmākajos gados nāksies bieži pa šo ceļu braukt, jo Brideles priekšpilsētā no sākuma mājoja Luksemburgas latviešu skoliņa “Strops”, kā arī dzīvoja Latvijas goda konsuls Luksemburgā Anrijs Dīdrihs (Henri Diederich), kuŗa garāžā iekārtoja pirmo Latvijas vēlēšanu iecirkni Luksemburgā. Stāsts par vēlēšanu iecirkni garāžā ir teju folklorizējies. Cik labi, ka pēc desmit rosīgiem gadiem ir iespēja atskatīties, atcerēties, cik daudz tomēr paveikts.

Juris Krādziņš

JĀNIS BORMANIS AIZSAULĒ

Melburnā šī gada 17. februārī savas dzīves gaitas pabeidza Daugavas vanags, SLB biedrs un savā laikā SLB vīru koŗa dalībnieks Jānis Bormanis. Viņa izvadīšana uz mūžību bija no Svētā Jāņa baznīcas 2. martā. Bēres iesākās ar baznīcas dziesmu Liec galvu krusta priekšā. Viņu izvadīja mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin S. MacPherson), pie ērģelēm Ināra Gedgovda. Baznīcā atskanēja arī kādreiz vīru koŗa dziedātā Aijā ar Teodora Tomsona vārdiem.

Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3369

Juris Krādziņš
IVARS ŠEIBELIS AIZSAULĒ

Šī gada 24. februārī savas dzīves gaitas 81 gadu vecumā pabeidza Ivars Šeibelis, kuŗš, kā daudzi atcerēsies, vēl nesen bija senioru saieta vadītājs Sidnejā. Viņa izvadīšana uz mūžību bija no Svētā Jāņa baznīcas 6. martā, kuŗa sākās ar baznīcas dziesmu Tuvāk pie Dieva kļūt. Viņu izvadīja mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin S. MacPherson), pie ērģelēm Tamāra Koškina. Mācītājs vispirms nolasīja Ivara Šeibeļa dzīves stāstu, no kuŗa šeit sekos izvilkumi.

Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3368