Juris Krādziņš
KALPAKA PIEMIŅA CIEŠANU LAIKĀ

Kalpaka piemiņas diena 6. martā šogad bija Ciešanu laikā, kas vienmēr tā nav. Dievkalpojums iesākās ar svinīgu Latvijas karoga ienešanu Svētā Jāņa baznīcā. Gājienu vadīja mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin S. MacPherson) patr., kam sekoja K!K!S! seniors Indriķis Kalniņš, sel., ar karogu Mārtiņš Gulbis, sel. un karoga sargi Aldis Liepiņš, sel. un Valdis Krādziņš, frat. Lett., kā arī atsevišķo korporāciju pārstāvji Māris Celinskis, frat. Latav. un Juris Turmanis, frat. Curs.


Juris Krādziņš
SENIORI MARTĀ 2016

Saietu 11. martā Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē iesāka ar filmu Būt latvietim Austrālijā, kuŗā redzējām Kārli Ātrenu, Valdi Tomani un Skaidrīti Agulēviču no Adelaides, Kārli Gulbergu, Jāni Čečiņu, Ilonu Brūveri un Lindu Ozeri no Sidnejas, Baibu Treimani no Brisbanes un Hariju Paceru un Ivetu Laini no Melburnas darba vietās Austrālijas latviešu sabiedrībā. Citā filmā pastāstīja par 10 saistošiem faktiem sakarā ar latviešiem un Latviju.


Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3273

Valda Liepiņa
LUKSEMBURGĀ SKAN ‘DIEVS, TAVA ZEME DEG!’

Laikam nav nekā skaistāka par iespēju izdziedāt mūsu tautas vēsturi un likteni. Parasti to darām caur mūsu tautas dziesmām, bet Lūcijas Garūtas un Andreja Eglīša kantāti ‘Dievs, Tava zeme deg’ sniedz pārdzīvojumu, kādu retāk sastopam. Tāda privilēģija vēlreiz tika Luksemburgas korim ‘Meluzīna’ un Latvijas korim ‘Cantus Fortis’ svētdien 6.martā. ‘Meluzīna’ kantāti ‘Dievs, Tava zeme deg’ dziedāja pērn Briselē un atkal Hāgā (Nīderlandē) šā gada janvārī – abas reizes apvienotā BENELUX koŗu sastāvā. Šoreiz dziedājām ar ‘Cantus Fortis”, Ivara Cinkusa vadībā. Šo kantāti es pirmo reizi dziedāju ap 1970.gadu Austrālijā, pēcāk Gotlandes Pasaules dziesmu svētkos 1979.gadā. Šķiet, ka ar katru reizi, pārdzīvojums kļūst spēcīgāks.

Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3271

Juris Krādziņš
SENIORI FEBRUĀRĪ 2016

Senioru saiets 12. februārī Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē iesākās ar Melburnas ciema priekšnieces Rūtas Šķobas informātīvo stāstījumu. Visiem bija izdalītas arī informācijas lapiņas. Šogad oktobrī svinēšot ciema 30 gadu pastāvēšanas svētkus. Aivars Saulītis stāstījis, ka arī Sidnejā kādreiz runāts par līdzīga ciema būvi, bet no tā nekas neesot iznācis. Melburnā ir veco ļaužu ciems, kuŗā 54 mājas var iepirkt latvieši, sākot ar 55 gadu vecumu un arī veco ļaužu aprūpes nams ar lielu zāli.

Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3269