Rasma Celma
MELBURNAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS SARĪKOJUMS "DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS"
MLB sarīkojums " Draudzīgais aicinājums" notika 2015. gada 7. februārī, plkst. 14.00 Latviešu namā. Sarīkojums iesākās ar MLB priekšsēdes Ivetas Laines ievadvārdiem, ka "Draudzīgais aicinājums" ir skolu atbalsta kustība, kuru 1935. gada 28. janvārī aizsāka toreizējais Latvijas Valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Savā vārda dienā viņš uzdāvināja grāmatas savai bērnības skolai un lūdza, lai arī citi atceras savas skolas. Pirmajā akcijas norises gadā skolas saņēma 1,7 miljonu grāmatu un tūkstošiem gleznu, kā arī sporta inventāru.Kopš 1994. gada šī tradicija ir atjaunota Latvijā, bet ārpus Latvijas dzīvojošie latvieši nekad šo tradiciju nav aizmirsuši. Visās pasaules malās, kur pēc Otrā pasaules kara apmetās uz dzīvi latvieši, tika izkoptas un lolotas no Latvijas līdzi vestās un latviešu tautā ieaugušās tradicijas. Viena no tām ir "Draudzīgais aicinājums". 

Jēkabs Ziedars
"NOVECOŠANA UZ VIETAS" – PAŠU PERSONĪGAJĀS MĀJĀS
Kā jau iepriekšējā rakstā ( AL 3219, AL 3220) par Latviešu ciemu Melburnā teikts, datorā atverot “novecošana uz vietas” (ageing in place) vietni, tur parādās pilnīgi jauna, plaša pasaule, par kuras eksistenci rakstītājam, un, domājams, lielai sabiedrības daļai, nebija ne mazākās nojautas. Visam sākums ir 1997. gada likums par veco ļaužu aprūpi (Commonwealth Aged Care Act 1997), kam pamatā ir valdības lēmums atbalstīt vecu cilvēku vēlēšanos turpināt dzīvot apstākļos, pie kuriem tie ir pieraduši. Kas rakstītājam ir pilnīgs jaunums, ir tas, ka kopš tā laika ir attīstījusies milzīga industrija, kas nodarbojas ar valdības subsidētu pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem, kuri vēlas savu mūžu nodzīvot paši savās mājās. Ir izveidojusies speciālistu būvmeistaru grupa, kas nodarbojas ar privātu māju piemērošanu vecu cilvēku vajadzībām. Tie izņem mājām sliekšņus, paplašina durvis, pierīko roku balstus, rampas utt. Ir nodibinājušās ļoti daudzas privātās firmas, kuras ir akreditētas saņemt valdības subsīdijas vecu cilvēku aprūpei, viņu pašu mājās. Melburnas austrumu daļā, kur atrodas Latviešu ciems, darbojas 45 tādas firmas, kas ir spējīgas sagādāt mūža aprūpi katram viņu klientam. Katrai firmai ir piešķirts zināms vietu skaits. Visā Austrālijā tādās firmās ir 66 000 vietu, un valdība ir paredzējusi šādu vietu skaitu palielināt uz 100 000 divu gadu laikā.

Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3222