Juris Krādziņš

SENIORU SAIETS MAIJĀ, 2017

Senioru saietā 12. maijā Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē SLB priekšsēdis Jānis Čečiņš teica, ka sakarā ar to, ka nav atrasts atvietotājs rīkotājam Ivaram Šeibelim, citiem trūkst pieredzes un Jānis Grauds viens pats nevar šo darbu uzņemties, šis varot būt pēdējais senioru saiets, bet sarīkojuma beigās gan norādīja, ka, sarīkojumu pārtraucot, vēlāk būtu grūtības to atkal atsākt un tādēļ, ja būs iespējams, to noturēt nākamā mēneša otrajā piektdienā.

Edmunds Smalkais

MĀTE UN ĢIMENE TAUTAS DZIESMĀS

Degu skalu, degu sveci,
Tumša mana istabiņa;
Ienāk mana māmuliņa
Tūdaļ gaiša istabiņa.
Māte ir dzīvības devēja, tās glabātāja, sargātāja, lolotāja, audzinātāja un tikai ģimenē, tuvu cilvēku lokā šīs Dieva dāvanas var uzplaukt un būt par svētību.
Mans raksts balstās uz divu lietpratēju tautas dziesmu pētniecības darbu: Profesoru Jāni Straubergu, Doktoru Valdi Ģinteru un Dr. LU Profesoru Arvedu Švābi ar viņu slēdzieniem pēdiņās.
Profesors Straubergs tautas dziesmu pētījumos ir nonācis, ja tā var teikt, pie ģimenes sākuma, kas pagaidām pastāv tikai jaunas meitas fantazijā.

Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3331