Juris Krādziņš
SIT, JĀNĪTI VAŖA BUNGAS DV NAMĀ
Jau ceturto gadu Sidnejā Jāņus rīko Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa kopā ar aprūpes sabiedrību Jūsu vecuma aprūpe mājā (YACAH = Your Aged Care At Home). Tradicionāli jau agrāk Jāņi svinēti Daugavas Vanagu namā un sākumā bija vakarā pat ar Jāņuguni pagalmā līdz tam laikam, kad Jaundienvidvelsas valdība aizliedza ugunskuŗus (tāpat kā baznīcas zvanus miera traucēšanas dēļ svētdienās un pastnieku svilpes; vēstules pienesot). Tā nu Jāņu sarīkojumu tagad svin dienā, un šogad jau 21. jūnijā, kas ir gada īsākā diena un kādā Jāņus svinēja arī sirmā senatnē, pirms tos pārcēla uz Jāņa Kristītāja dienu 24. jūnijā.

Juris Krādziņš
JĀŅU SVĒTKI LATVIEŠU NAMĀ
Kaut arī Jāņi šeit, Austrālijā, pagadījušies ļoti nepareizā laikā, tie tomēr svinēti jau pirmajiem pēckaŗa latviešiem ierodoties Austrālijā (un droši vien arī vēl agrāk). Pirms 69 gadiem, kad iebraucēji vēl tikai atradās ceļā uz Sidneju, Jāņus svinēja Bonegillas nometnē, kaut arī bez Jāņugunīm, bet Jāņu vakarā dziesmas bija dzirdāmas cauri baraku sienām. Gadu vēlāk, 1950. gadā, Sidnejā Jāņus svinēja uz noīrēta kuģīša, kas brauca pa Sidnejas ostu ar uzkodām un orķestri, kuŗa mūzikai skanot, uz kuģa varēja arī dejot. Vēlāk Jāņu vakaru svinēja dažādās vietās. Tā, cik atmiņā palicis, vismaz vienu gadu Jāņos bija balle Padingtonas pilsētas namā (town hall).

Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3384