Juris Krādziņš

BALTIJAS TAUTU DEPORTĀCIJU PIEMIŅA

Reizi gadā ieceļotāji no Baltijas valstīm sastopas kopīgā sēru dienā, 1941. un 1949. gada deportācijas pieminot. Šogad skumjais piemiņas sarīkojums notika 18. jūnijā. Iepriekš šo sēru dienu pieminēja jau Vienības draudzes baznīcā 11. jūnijā un Sv. Jāņa baznīcā 18. jūnija priekšpusdienā. Svinīgo aktu pēcpusdienā atklāja un vadīja Apvienoto Baltiešu komitejas priekšsēdis Ojārs Greste. Pēc Austrālijas un Baltijas valstu karogu ienešanas ar Baltijas tautu pārstāvjiem un kopīgi dziedātās Austrālijas himnas viņš nolasīja aktā ielūgto viesu vārdus ar polītiķiem, konsuliem, kuŗu vidū bija Aldis Birzulis ar kundzi, arī pārstāvji no ukraiņiem, ungāriem, kroatiem un Baltijas valstīm, arī organizāciju pārstāvji, kuŗu vidū Sidnejas Latviešu organizāciju padomes priekšsēdis Jānis Grauds, latviešu un igauņu mācītāji un citi. Personīgi sveicienus no opozīcijas vadītāja Bila Šortena (Shorten) nodeva strādnieku partijas pārstāve. Sveicienus sūtīja arī ministru prezidents Malkolms Tērnbuls (Turnbull), tajā pašā laikā atvainojoties par to, ka kavēts ierasties.

Juris Krādziņš
SENIORU SAIETS JŪNIJĀ, 2017


Senioru saietu 9. jūnijā Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē vadīja Sidnejas Latviešu biedrības valdes priekšnieks Jānis Čečiņš, kuŗā bija ieradušies kādi 20 apmeklētāji. Saietam bija izvēlētas 4 filmas no Latvijas. Pirmā bija par latviešu ieceļotāju dzīvi ar nosaukumu Cita zaļā zeme, 1. daļa. Ar Īriju latviešiem bijuši samērā seni sakari no pagājušā gadu simta sākuma, arī tagad tur dzīvojot kādi 37 tūkstoši, kas tur ieradušies nopelnīt lielāku algu un saņemt brīvu ārstniecību. Par savu dzīvi tur pastāstīja vairāki ieceļotāji un rādīja arī īru dejas.


Valda Liepiņa
“BEAUTIFUL BALTS: FROM DISPLACED PERSONS TO NEW AUSTRALIANS”


Kad pirms pāris mēnešiem parādījās informācija, ka drīzumā iznāks grāmata par t.s. skaistajiem baltiešiem Austrālijā, tūdaļ to pasūtināju. Nodomāju – beidzot būs pētījums par baltiešiem Austrālijā, par Austrālijas tā laika polītiku, kas veicināja baltiešu ierašanos Austrālijā, par baltiešu iedzīvošanos Austrālijā, kā arī par to devumu Austrālijas sabiedriskajai, polītiskajai un multikulturālajai ainai. Diemžēl Džeinas Peržanas (Jayne Persian) grāmata man sagādāja vilšanos. Lasot grāmatu manu emociju gamma svārstījās no ļoti ieinteresētas līdz pilnīgam sašutumam. Šīs grāmatas pamatā esot Peržanas doktorāta grāda pētījums par peckaŗa iebraucējiem Austrālijā, proti, par lielāko ne-britu ieceļošanu Austrālijā pēc Otrā pasaules kaŗa. Manī vēl joprojām nav izpratnes, kādēļ grāmata nosaukta “Beautiful Balts”, ja tajā baltieši tiek pieminēti tikai gaŗāmejot. Varbūt viņa domāja, ka šāds nosaukums piesaistīs vairāk lasītāju? Varbūt pats nosaukums domāts mazliet nievājošs? Nenoliegsim, ka pirmajos pēckaŗu gados baltiešu vārds angliski tika apspēlēts vairākos variantos.

Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3336