Juris Krādziņš
APAĻŠ SIMTS

Kaut gan Veltai Krūmiņai Sidnejā 100. gadu dzimšanas diena bija 7. februārī, Daugavas Vanagu namā to nosvētīja jau 3 dienas agrāk. To organizēja vecu ļaužu aprūpes biedrības priekšniece Hedzera (Heather) ar dāvanām, puķēm un torti. Ievada vārdus sarīkojumā teica Gundega Zariņa un DV nodaļas priekšnieks Helmuts Vabulis, bet Hedzera aicināja apsveikuma vārdus teikt iepriekšējai aprūpes biedrības, kas agrāk vēl saucās Laima, tās kādreizējai vadītājai Baibai Liepiņai.

Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3267

Valda Liepiņa
DAŽAS JANVĀŖA DIENAS RĪGĀ

1991.gada janvāŗa dienas ir iespiedušās atmiņā latviešu vidējai un vecākai paaudzei, bet ar katru gadu Latvijā pieaug apziņa, ka šo dienu nozīme ir jānodod arī jaunākām paaudzēm. Šogad apritēja 25 gadu kopš dienām, kas būtībā satricināja tā laika pasaules iekārtu un domāšanu. Tādēļ šī gada barikāžu nedēļas programma bija ļoti intensīva. Visā Latvijā notika piemiņas pasākumi, īpaši izmantojot iespēju skolniekiem pastāstīt par nozīmīgajiem notikumiem. Pirmo reizi šāda barikāžu nedēļa notika pērn, taču šogad – atzīmējot 25. gada dienu – tai bija plašāka publicitāte. Pati ierados Rīgā 20.janvāŗa pēcpusdienā, būtībā pēdējā barikāžu nedēļas dienā. Tā, protams, ir diena, kad pirms 25 gadiem notika uzbrukums Iekšlietu ministrijai.

Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3265