Jēkabs Ziedars
MAIŅAS KORPORĀCIJĀ GERSICANIA
Korporācija Gersicania tika dibināta 1947.gadā Baltijas Universitātē Pinebergā ar krāsām balts, violets, zaļš, un tādā kārtībā bija arī tās galvassega, saukta deķelis korporāciju valodā. Kad Baltijas Universitāti slēdza un studentiem bija jāizklīst “trimdā”, no kādas korporāciju augstākās instances pienāca prasība, ka Gersicania’i esot jāmaina deķeļu krāsas uz violets, balts, zaļš, citādi Gersicania netikšot uzņemta korporāciju saimē.  Tanīs juku laikos nebija laika argumentēšanai. Piekrišana tika dota. Gersicania tika uzņemta korporāciju saimē, un visu trimdas laiku gersikāņi ir bijuši pazīstami ar violeti, balti, zaļiem deķeļiem.


Edmunds Smalkais
RŪDOLFS BLAUMANIS
Kārlis Rūdolfs Leonīds Blaumanis dzimis 1. janvārī, 1863. gadā, Ērgļu muižā, kur viņa tēvs bijis pavārs. māte istabene. Māte bijusi laba dzīves novērotāja un tai piemitusi dziļa dzīves gudrība. Viņa ļoti ietekmējusi Blaumaņa gara pasaules veidošanos. Tā bijusi arī pirmā rakstnieka darbu novērtētāja, kuŗus tas viņai vienmēr nolasījis pirms iespiešanas.
Kad Rūdolfam 5 gadi, vecāki pārcēlās uz Braku mājām, kuŗas tēvs nomāja no muižnieka. Blaumaņa izglītība bija vāciska. Vispirms 5 g. Ogres privātskolā, tad 6 gadus Rīgas vācu tirdzniecības skolā, tādēļ viņa pirmais stāsts Wiedergefunden iespiests vācu valodā. Abās valodās rakstījis līdz 1893. gadam, pēc tam tikai latviski.

Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3218

Juris Krādziņš
TĀLAVA JUNDŽA REFERĀTS KULTŪRAS DIENĀS
Referāta rītu Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē 29. decembŗa priekšpusdienā vadīja Dr. Juris Ruņģis un pirms referāta pastāstīja par viņa dzīvi, no kuŗas še sekos izvilkumi.
Dr. Jur., Dr. Habil. Sc. Pol. Tālavs Jundzis dzimis 1951. gada 4. oktobrī, Gulbenē.
Beidzis Jaunpiebalgas vidusskolu 1970. gadā un Latvijas Valsts Universitātes juridisko fakultāti 1974. gadā. Kopš 1993. gada speciālizējies starptautiskās drošības, Eiropas tiesību un tiesību vēstures jautājumos. Ir 170 zinātnisku rakstu un vairāku grāmatu autors.

No 1991. gada februāra līdz 1993. gada jūlijam Latvijas republikas delegācijas loceklis sarunām ar Krievijas federāciju par tās kaŗaspēka izvešanu no Latvijas. No 1991. gada 19. novembŗa līdz 1993. gada 2. augustam un vēlāk no 1997. gada jūnija līdz 1998. gada oktobrim bijis aizsardzības ministrs.

Juris Krādziņš
LAIMAS MUZYKANTU KOCERTS KULTŪRAS DIENĀS
Koncerts iesākās plkst. 16.00 27. decembrī Sidnejas Latviešu nama lielajā zālē. Folkloras grupa dibināta 1995. gadā Daugavpils Universitātē, un pirmo dziesmu ierakstu izdarīja 1999. gadā, tajā pašā gadā kā labākā folkloras grupa ieņēma vietu starptautiskā folkloras festivāla Fivicānā (Fivizzano), Itālijā, bet 2000. gadā piedalījās II pasaules folkloriādē Tokijā, Japānā. Kopš 2010. gada grupas kodolu veido Uškānu ģimene (Artūrs, viņa sieva Inta un dēls Matīss). Jau 2001. gadā, pēc Tokijas folkloriādes, grupai pievienojās izcilā latviešu folkloras dziedātāja Kristīne Kārkle - Puriņa.

Juris Krādziņš
KOPKOŖU KONCERTS KULTŪRAS DIENĀS UN KULTŪRAS DIENU NOSLĒGUMS
Koncerts 30. decembrī sākās Sidnejas Latviešu nama lielajā zālē plkst. 16.00, kad kādi 410 apmeklētāji bija ieradušies un iepretim skatuvei zāles otrā galā novietojās visi jauktā kopkoŗa dziedātāji. Koncertu iesāka ar diriģenta Inta Teterovska novadīto Latvijas himnu.
Pēc tam kā pirmo dziedāja Lūcijas Garūtas Mūsu tēvs debesīs no kantātes Dievs, Tava zeme deg diriģentes Dainas Kainas vadībā. Sekoja diriģentes Zanes Riteres vadītā Zigmara Liepiņa Svētī debesīs šo zemi ar Kaspara Dimitera vārdiem, Annas Mačēnas solo un ar Sandru Birzi pie klavierēm.

Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3217