Juris Krādziņš

INFORMĀLS SARĪKOJUMS AR JAUTĀJUMIEM


Piecas dienas pēc valsts svētkiem Sidnejas latviešiem bija atkal iespēja satikt Valdi Zatleru, kad 25. novembŗa pēcpusdienā Sidnejas Latviešu biedrība (SLB) rīkoja neformālu sarīkojumu par dažādiem jautājumiem Sidnejas Latviešu nama Baltajā zālē.
Pretēji formālam sarīkojumam iepriekš, visi bija ģērbušies ikdienas drēbēs, un sarunas ritēja vienkārši un draudzīgi. Sarīkojumu pieteica SLB valdes priekšsēdis Jānis Čečiņš, pie kuŗa bija apmeties kādreizējais Latvijas prezidents ar kundzi, un, tā kā par viņa dzīvi jau pastāstīja Iveta Rone 18. novembrī, šoreiz Jānis Čečiņš to neatkārtoja, tikai atzīmēja, ka aicinātais viesis ir patīkams cilvēks un tāpat viņa kundze, kuŗu ģimenē vēl ir četri bērni un vēl arī suns un kaķis. Tā kā pārrunājamo jautājumu saraksts nebija sastādīts, Valdis Zatlers teica, ka būs dažādas tēmas, par kuŗām viņš iepriekš pastāstīs, un apmeklētāji pēc tam varēs prasīt jautājumus.

Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3357

Juris Krādziņš

VALSTS SVĒTKI BAZNĪCĀ

Svētā Jāņa baznīcā Houmbušā valsts svētku dievkalpojums notika dienu vēlāk, 19. novembrī, kad mācītāja Kolvina Makfersona (Colvin S. MacPherson) vadībā Latvijas karogu ienesa Valdis Krādziņš un baznīcēni dziedāja Dievs, Tavā priekšā nākam ar karogu.

Juris Krādziņš
SENIORU SAIETS NOVEMBRĪ 2017

Latviešiem novembŗa mēnesī ir trīs svētku dienas: 11. novembrī, kad pieminam varoņus, 18. novembrī, kad svinam Latvijas valsts proklamēšanu un Mārtiņa diena, kad lauku darbi ir padarīti un varam pievērsties svētkiem. Kā šos svētkus svinēja Latvijā, to mums senioru saietā filmās parādīja Jānis Grauds.

Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3355