Juris Kradziņš

DRAUDZES DARBINIEKU EGLĪTE

Sestdien, 3. decembrī Hombušā (Homebush) Sidnejas ev.-lut. draudzes mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin S. MacPherson) ar kundzi Lindu rīkoja Ziemassvētku eglītes sarīkojumu draudzes darbiniekiem, kas visu gadu cītīgi ir palīdzējuši draudzes darbā, kā draudzes dāmu komitejā, tā dežurējot dievkalpojumu laikā un pie draudzes vadības. Ierasties bija apsolījuši 26, un tieši tik daudz vietu bija pie četrstūrainā galdu veidojuma, kas bija salikti kā gleznas ielogs ar sēdvietām tā ārpusē.

Juris Kradziņš

SLB DARBINIEKU UN TALCINIEKU ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE

Notika 4. decembrī Sidnejas Latviešu nama lielajā zālē pie apaļiem vai četrstūrainiem galdiem un to atklāja sarīkojuma pieteicējs Toms Veidners, kuŗš vispirms aicināja visus nodziedāt Ziemassvētku dziesmu Ak eglīte, ak eglīte.
Svētvārdus aicināja teikt Vienības draudzes mācītājam Raimondam Sokolovskim, kuŗš, novēlējis visiem priecīgus Ziemassvētkus, vispirms nolasīja no svētiem rakstiem Lūkasa evaņģēliju par ganiem, kas iet apsveikt Jēzu. Pēc tam mācītājs pakavējās runā par Pestītāja nozīmi.

Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3309

Juris Krādziņš
SENIORU SAIETS 2016. GADA NOVEMBRĪ

Novembŗa senioru saiets Sidnejas Latviešu Nama Mārtiņa Siliņa zālē iesākās 11. novembrī plkst. 12:00 ar Latvijas valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzrunu uz ekrāna sakarā ar Lāčplēša dienas svētkiem, kuŗā viņš, cita starpā, teica, ka 11. novembris ir svētki, kad godinām latviešu kaŗavīrus. Laiks pēc I Pasaules kaŗa nāca ar jaunām vēsmām, jo valstīm, kam līdz tam laikam nebija patstāvības, to ieguva. Latviešu kaŗavīri bija gatavi cīnīties par Latvijas valsti, kuŗu vidū bija pat 14 gadīgi cīnītāji (Cēsu skolnieku rotā). Ar pateicību pieminām latviešu kaŗavīrus un viņu vadītājus: Oskaru Kalpaku, Jāni Balodi, Jorģi Zemitānu un Pēteri Radziņu. Kaut gan mūs patreiz neviens neapdraud, mums jābūt vienmēr gataviem aizstāvēties. Katrs, kas mīl savu zemi, ir gatavs iet cīņā par to. Būsim lepni par savu valsti!

Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3307