Juris Krādziņš

REFERĀTS PAR TICĪBAS PAMATIEM

Svētā Jāņa baznīcas draudzes telpās 23. jūlijā mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin S. MacPherson) referēja par Kristīgās ticības pamatiem, kas ir kā pieci pilāri uz kuriem viss balstās. Tā kā referātā bija daudzi piemēri no Bībeles, te nav iespējams visu ne pierakstīt, ne ievietot, bet sekos tikai daži izvilkumi referāta pieminēšanai.

Juris Krādziņš
PARĪZES DIEVMĀTES KATEDRĀLE FILMĀ

Pagājušā gadusimteņa beigās komponists Zigmārs Liepiņš komponēja operu Parīzes Dievmātes katedrāle, kuŗai libretu pēc Viktora Igo romāna rakstīja Kaspars Dimiters. Operai trīs cēlieni ar 20 ainām (9, 7, 4) un to pirmo reiz izrādīja Latvijas Nacionālā operā 1997. gada 9. aprīlī. Pavisam kopā operai bijušas 90 izrādes. Pēc tam to, gadu vēlāk, 16. un 17. maijā ierakstīja videorakstā un šī gada 22. jūlijā to mums rādīja Jānis Čečiņš Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē.

Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3341

Juris Krādziņš
SENIORU SAIETS JŪLIJĀ, 2017

Senioru saietu 14. jūlijā atklāja un vadīja Jānis Grauds. Viņam līdzi bija arī mazdēls, Markus, kuŗam tieši šajā dienā bija dzimšanas diena, kādēļ arī visi kopā nodziedāja Daudz baltu dieniņu.
Saieta programmas sākumā bija paredzēta filma no televīzijas raidījuma sakarā ar Latvijas mūzikai, mākslai, literātūrai un Latvijas simtgadei veltītu festivālu Trīs zvaigznes ar moto: „Trīs zvaigznes debesīs mums mirdz”, katru gadu no 2017. līdz 2019. gadam, kad notiek trīs koncertprogrammas. Pirmajā, šī gada februārī, ar nosaukumu Laikiem pāri, ievadam rādīja 1937. gada Latvijā ražotu motociklu Pandera, mūzikai spēlējot Šeit ir Latvija, Brūklenājs un Nevis slinkojot un pūstot.

Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3337