Juris Krādziņš

SENIORU SAIETS APRĪLĪ 2018

Dažreiz gadās, ka priecīgi pārsteigumi nokrīt kā no gaisa, pilnīgi necerēti un negaidīti. Tā pagājušā mēneša beigās par senioru saietu aprīlī vēl nekā nezinājām, bet tikai bija rakstīts, ka tajā pastāstīs vai parādīs interesantu programmu. Cik saprotu, tad starplaikā Sidnejas Latviešu namā bija ieradies kāds pieteicējs ļoti interesantai programmai.
Programma 13. aprīļa senioru saietam bija interesanta vispirms tāpēc, ka tajā aplūkoja sāpīgo problēmu Latvijā ar krievu jautājumu, otrkārt, tāpēc, ka stāstītājs reprezentēja jaunus latviešus Latvijā, tā ap 30 gadiem, un viņu domas un treškārt, arī tāpēc, ka runātāju interesē iepazīšanās ar latviešiem trimdā. Stāstītājs bija Arturs Butāns, students no Liepājas, kas ieradies Austrālijā paplašināt savas zināšanas financiālu uzņēmumu pārvaldīšanā un šeit paliks līdz jūlijam.


Juris Krādziņš

LAIMAS JANSONES KONCERTS SIDNEJAS LATVIEŠU NAMĀ

Tas notika 15. aprīlī pie sastādītas skatuvītes lielās zāles kreisajā pusē ar kādiem piecdesmit apmeklētājiem. Sarīkojumu atklāja Sidnejas Latviešu biedrības valdes priekšsēdis Jānis Čečiņš, pieminot ka Laima Jansone atkal ieradusies Austrālijā (pirmā reize bija 2011. gada Jaunatnes dienās Sidnejā). Koklētāja arī jau apmācījusi interesantes, kas gan jau agrāk kokles spēlējušas, un šajā koncertā piedalīsies sākuma spēlē un dziesmā. Tās kopā ar Laimu Jansoni bija vēl sešas: Kaija Upeniece, Zinta Haringtone, Sarma Strazda, Daina Kaina, Viktorija Mačēna un Ieva Lapiņa. No tām pēdējā bija organizējusi interesentes Sidnejā. Visas tad kopā spēlēja un dziedāja Dieviņš bija, Dievs palika.

Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3373

Juris Krādziņš

SENIORI MARTĀ 2018

Senioru saietu Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē 9. martā atklājot, Jānis Grauds aicināja klātesošos, kuŗu skaits bija pāri par divdesmit, ar klusuma brīdi pieminēt mūžībā aizgājušo kādreizējo saieta vadītāju Ivaru Šeibeli.
Pieminot Raimonda Kraukļa 94 dzimšanas dienu pirms nedēļas, viņam pasniedza puķes un nodziedāja Daudz baltu dieniņu.
Tā kā kādreiz ierosināts senioru saietus iesākt ar dziesmu, tad dziedāja Iesim blakus, ko uz ekrāna arī dziedāja Inga un Normunds.


Valda Liepiņa

NO SEVIS NEAIZBĒGSI

Šogad aprit 80 gadu, kopš Apvienotās Karalistes organizētās akcijas “Kindertransport”. To ierosināja Inter-Aid komiteja ar nolūku glābt žīdu un ne-āriešu kristīgus bērnus no nacistu kontrolētām valstīm Eiropā. Akcijas fokuss bija Vācija, Austrija, Čechoslovākija un Polija. Galvenais iemesls šādam lēmumam bija pieaugošais naids un vardarbība pret žīdiem, īpaši 1938. gada nogalē. Apmēram 10 tūkstošus bērnus izglāba un tie nonāca Anglijā. Tāpat kā tagad lasām par Anglijas bērniem, kas tika pārvesti uz Austrāliju pēc Otrā pasaules kaŗa, nodoms (politiskais un cilvēciskais) bija cēls un daudziem bērniem bija iespēja izglābties no nāves vai smagiem dzīves apstākļiem.

Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3370