Juris Krādziņš
SENIORI APRĪLĪ ATCERAS 55. AL KULTŪRAS DIENAS

Senioru saietu 10. aprīlī Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē Ivars Šeibelis iesāka parādot Ojāra Grestes darināto video filmu ar izvilkumiem no nesen aizvadītām 55. AL Kultūras dienām. Izvilkumi iesākās ar Kultūras dienu vadītāja Jāņa Čečiņa uzrunas sākumu, pēc tam no Atklāšanas koncerta atskaņoja Viktorijas Mačēnas komponēto skaņdarbu Ugas un Ivara Štubja aranžēto Seši jauni Bandinieki ar Sandru Birzi pie klavierēm un Jāni Lauru ar čello. No Garīgā koncerta Sv. Jāņa baznīcā atskaņoja vīru koŗa dziedāto Ritmaņu Manai tautai, bet Imanta Ziedoņa un Renāra Kaupera Gods Dievam augstībā dziedāja Ella Mačēna ar ukuleli un Ivars Štubis ar ģitaru.

Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3229

Edmunds Smalkais
MARTA SENIORU SAIETS LATVIEŠU CIEMĀ

Saietā viesojās bijusī melburniete Valda Liepiņa. Par tradiciju jau kļuvusi viņas paciemošanās pie mums, kad viņa iebrauc Austrālijā. Valdu mēs atceramies kā bērnu, kā jaunieti un nu jau kā Eiropas Savienības darbinieci. Viņa dalījās ar saviem ieskatiem par notikumiem Latvijā un Luksemburgā. Valda strādā Eiropas Savienības tulkošanas ģenerāldirektorātā – pēc pieciem gadiem strādājot par latviešu nodaļas vadītāju, viņu aicināja vadīt angļu tulkošanas nodaļu, kur viņa strādā trīs gadus.

Juris Krādziņš
SAVIESĪGA UN JAUTRA PĒCPUSDIENA

Sidnejas Latviešu biedrības biedru pēcpusdienu Latviešu nama lielajā zālē rīkoja 15. martā, sākot ar plkst. 12.00, kad varēja iegādāties dāmu kopas sagatavotās pusdienas. Galvenais ēdiens bija cīsiņi ar rupjmaizi un sautētiem kāpostiem, ko varēja iegādāties pie galda, kur apmeklētājus sagaidīja Ina Rone, Māra Sproģe, Ilona Glebe un Dagnija Marošeki. Pie blakus galda pircējiem pīrāgus un smalkmaizītes pārdeva Vija Bruzgule, Aneta Pīrce un Irēna Makenzija, tortes gabalu Inese Rone un kafiju Ināra Upīte. Atspirdzinošus vieglākus un stiprākus dzērienus sagādāja Zintis Dakmantons. Bija arī galds no kuŗa pie Lindas Ozeres varēja iegādāties Latvijas ražojumus, sākot ar krējuma konfektēm, kuŗas dažreiz saucam par „gotiņām”.


Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3228

Jēkabs Ziedars
IZ AKADĒMISKĀS JAUNATNES DZĪVES LATVIJĀ
 
Dzintru - Sēļu ordenis ir sagādājuši šī gada maģiskāko pasākumu - karnevālu "Burvju un mošķu salidojums". Skaistā rakstā veidotā reklāma vēsta:”Raganas pārbauda savu slotu manevrētspēju un audzē jaunas kārpas, vilkači manikirē nagus un spodrina muguras spalvas, vispasaules vampīru savienība "Ilknītis" veic kolektīvu melnu apmetņu iepirkumu. Jebkurš sevi cienošs maģiskās pasaules pārstāvis no tuvām un tālām zemēm jau laikus gatavojas grandiozākajam gada notikumam -Burvju un Mošķu Salidojumam.

Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3226

Juris Krādziņš
LEĢIONA DIENU PIEMINOT

14. marta priekšpusdienā, plkst. 11.00 Rukvudas kapsētas Daugavas Vanagu nodaļā ieradās svinīgs gājiens, kuŗu vadīja mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin S. MacPherson), patr., kam sekoja ar karogiem vispirms Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa ar Rūdolfu Nemmi un Romānu Senkēviču, aiz viņiem DV Kanberas nodaļa ar Arvīdu Purvi un Ervīnu Peniķi un Korporāciju Kopa Sidnejā ar Indriķi Kalniņu, sel. un Helmūtu Vabuli, frat. Metr. Svētbrīdi iesāka ar dziesmu Kungs, kas zāles čukstus dzirdi ar Leonida Breikša vārdiem. Piemiņas uzrunu teica mācītājs, pieminot kritušos cīņā austrumu frontē, citējot leģiona virsnieka A. Bērziņa vārdus un nolasot piemērotu dzejoli. Pēc kritušo pieminēšanas visi kopā dziedāja dziesmu Bez krāšņiem vainagiem un ziediem, bet pēc lūgšanas visi nodziedāja dziesmu ar Sibeliusa melodiju Ved mani, Dievs, un manas gaitas svētī.

Juris Krādziņš
KALPAKA UN CĪNĪTĀJU PIEMIŅAS SARĪKOJUMS

Pulkveža Oskara Kalpaka, viņa bataljona un studentu rotas piemiņas sarīkojums šogad Sidnejā notika 8. martā. Pirms dievkalpojuma K!K!S! karogu Svētā Jāņa baznīcā ienesa Korporāciju Kopas Sidnejā prezidijs, kam sekoja atsevišķo korporāciju pārstāvji, bet Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas karogu ienesa Romāns Senkēvičs. Dievkalpjumu iesāka ar labi izvēlēto dziesmu Dievs, Tavā priekšā nākam ar karogu, kuru ar ērģelēm pavadīja T. Koškina. Dievkalpojumu vadīja un svētrunu teica mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin S. MacPherson), patrus, pieminot, ka mūsu kaŗavīri bija ar mieru ziedot savu dzīvību Latvijai, tāpat kā Jēzus atdeva savu dzīvību mums. Pieminēšanas daļā atcerējāmies gan Studentu rotu, gan visus citus kaŗavīrus, kas cīnījās par Latviju. Dievkalpojumu pabeidza ar Latvijas himnu.

Juris Krādziņš
SENIORU SAIETS MARTĀ

13. martā senioru saietu Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē iesāka ar pozitīvās psīcholoģijas speciālistes Aijas Brūveres referātu par tematu: „Stratēģijas gaŗam mūžam; laba, laimīga pozitīva novecošanās jaunākos zinātniskos pētījumos” Aijai Brūverei ir divi bakalaura gradi: uzņēmējdarbībā (business) un sabiedriskās (sociālās) zinātnēs un maģistra grads psīcholoģijas ietrenēšanā (coaching). Runātāja iesāka ar jautājumu par to, kas dara cilvēkus laimīgus un pastāstīja par zinātniskiem pētījumiem par to, kas dod laimi dzīvē. Viņa arī paskaidroja, ka pozitīvā psīcholoģija nemāca, ka katram būtu jācenšas visu laiku smaidīt, lai tā pierādītu savu pozitīvo noslieci. Pieminēja arī, ka, ja ir 3 pozitīvas jūtas un viena negatīva, atmiņā parasti paliks negatīvā.

Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3225