Juris Krādziņš

SENIORI MARTĀ 2018

Senioru saietu Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē 9. martā atklājot, Jānis Grauds aicināja klātesošos, kuŗu skaits bija pāri par divdesmit, ar klusuma brīdi pieminēt mūžībā aizgājušo kādreizējo saieta vadītāju Ivaru Šeibeli.
Pieminot Raimonda Kraukļa 94 dzimšanas dienu pirms nedēļas, viņam pasniedza puķes un nodziedāja Daudz baltu dieniņu.
Tā kā kādreiz ierosināts senioru saietus iesākt ar dziesmu, tad dziedāja Iesim blakus, ko uz ekrāna arī dziedāja Inga un Normunds.


Valda Liepiņa

NO SEVIS NEAIZBĒGSI

Šogad aprit 80 gadu, kopš Apvienotās Karalistes organizētās akcijas “Kindertransport”. To ierosināja Inter-Aid komiteja ar nolūku glābt žīdu un ne-āriešu kristīgus bērnus no nacistu kontrolētām valstīm Eiropā. Akcijas fokuss bija Vācija, Austrija, Čechoslovākija un Polija. Galvenais iemesls šādam lēmumam bija pieaugošais naids un vardarbība pret žīdiem, īpaši 1938. gada nogalē. Apmēram 10 tūkstošus bērnus izglāba un tie nonāca Anglijā. Tāpat kā tagad lasām par Anglijas bērniem, kas tika pārvesti uz Austrāliju pēc Otrā pasaules kaŗa, nodoms (politiskais un cilvēciskais) bija cēls un daudziem bērniem bija iespēja izglābties no nāves vai smagiem dzīves apstākļiem.

Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3370