Juris Krādziņš

VILIS CEDRIŅŠ UN DZIESMU SVĒTKI SENIORU SAIETĀ AUGUSTĀ 2018

Iesākot senioru saietu Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē 10. augustā Jānis Grauds vispirms apsveica ieradušos un pateicās par viņu atnākšanu. Pēc tam Jānis Čečiņš paziņoja, ka septembŗa saietā rīkos kādas valodas spēles, par kurām paskaidrojumi būs vēlāk, bet oktobŗa mēnesī nebūs ne Jāņa Grauda, ne Jāņa Čečiņa un seniori aicināti paši sev sagudrot programmu. Tā kā novembŗa mēnesī paredzēti daudzi sarīkojumi sakarā ar Latvijas simtgadi, varbūt senioru saietus sarīkot neiznāks vaļas, bet par šo jautājumu arī vēl seniori aicināti izteikties nākamā saietā.
Tālāk saieta pirmā daļā šo rindiņu rakstītājs pastāstīja par dzejnieku Vili Cedriņu (1914. 19. dec. - 1946. 8. janv.) un viņa dzeju, kuŗas paraugus priekšlasījuma iestarpēs deklamēja Kārlis Gulbergs.


Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3388

Juris Krādziņš

PIEMIŅAS LIETAS UN DZIESMU SVĒTKI SENIORIEM JŪLIJĀ

Sekojot Jāņa Grauda aicinājumam, saieta sākumā Sidnejas Latviešu namā 13. jūlijā seniori palika kafejnīcā, kuŗā parādīja viens otram dažādus priekšmetus, kas ilgi glabāti un par kuŗiem varēja pastāstīt kādu stāstu.
Stāstus iesāka Kārlis Gulbergs, parādīdams sešu dāmu viņam sešdesmitos gados pie Davida Džona (David Jones) adītu brūnu džemperi, ko viņš vēl tagad velk mugurā. Viena dāma adījusi vienu roku, cita otru, vēl cita priekšu un vēl cita mugurpusi.
Kā nākamā, Ināra Tomsone parādīja Vācijas „Grāmatnieku” apgāda Berchtesgadenas-Strub D.P. nometnē „Insula” 1946. gadā izdotu feļetonu kolekciju „Piparotas kalorijas” 64. lappusēs, no kuŗām nolasīja vienu „Kas ir Dī-pī” un no kuŗas te ir pāris izvilkumu: „Nīče radīja pārcilvēku, Adolps - zemcilvēku. Otrais imperiālistiskais kaŗš dzemdēja savu meistarstiķi - Dī-pī. Tas ir kombinēts no visa, kas ģeldīgs un „brāķis” šinī saulē... Dī-pī vidū ir arī pārcilvēki - augstas amatpersonas un komiteju dižciltīgie locekļi... Dī-pī ir šo laiku varonis. Par viņu interesējas visās pasaules malās.”

Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3385