Juris Krādziņš

PIEMIŅAS LIETAS UN DZIESMU SVĒTKI SENIORIEM JŪLIJĀ

Sekojot Jāņa Grauda aicinājumam, saieta sākumā Sidnejas Latviešu namā 13. jūlijā seniori palika kafejnīcā, kuŗā parādīja viens otram dažādus priekšmetus, kas ilgi glabāti un par kuŗiem varēja pastāstīt kādu stāstu.
Stāstus iesāka Kārlis Gulbergs, parādīdams sešu dāmu viņam sešdesmitos gados pie Davida Džona (David Jones) adītu brūnu džemperi, ko viņš vēl tagad velk mugurā. Viena dāma adījusi vienu roku, cita otru, vēl cita priekšu un vēl cita mugurpusi.
Kā nākamā, Ināra Tomsone parādīja Vācijas „Grāmatnieku” apgāda Berchtesgadenas-Strub D.P. nometnē „Insula” 1946. gadā izdotu feļetonu kolekciju „Piparotas kalorijas” 64. lappusēs, no kuŗām nolasīja vienu „Kas ir Dī-pī” un no kuŗas te ir pāris izvilkumu: „Nīče radīja pārcilvēku, Adolps - zemcilvēku. Otrais imperiālistiskais kaŗš dzemdēja savu meistarstiķi - Dī-pī. Tas ir kombinēts no visa, kas ģeldīgs un „brāķis” šinī saulē... Dī-pī vidū ir arī pārcilvēki - augstas amatpersonas un komiteju dižciltīgie locekļi... Dī-pī ir šo laiku varonis. Par viņu interesējas visās pasaules malās.”

Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3385