Valda Liepiņa

SAPŅOŠANAS MARATONS

Valdas Liepiņas plašāku pārrunu mudinošā īsā uzruna
Dzīve jebkuŗā dzelzs priekškara pusē bija auglīga zeme mītu attīstībai – veidojās mīti, kas sakņojās daļēji vai lielākoties patiesībā. Bet šie mīti arī palīdzēja mums veidot lepnumu par savu latvisko identitāti. Citēšu Frīdrichu Šilleru: “Dziļāka nozīme manī mājo no bērnībā stāstītām pasakām, nekā no jebkuŗas patiesības, ko man māca dzīvē.” Varētu teikt, ka tādēļ šī fotografija mani atrada, mani tik spēcīgi un izteiksmīgi uzrunāja (es to nemeklēju). Sapratu, ka vārdu vietā ar jums šodien dalīšos ar šo fotografiju. Manī tā izraisa ne tikai domu par pagātnes atslēgšanu, bet arī nākotnes. Cerība ieskatīties – vai varbūt palūkoties uz āru? Tā atspoguļo dzelzs priekškaru, kas šķīra divas tautas – un pasaules - daļas.

Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3363