Juris Krādziņš

ESLINGENA UN KOŖU OLIMPIĀDE SENIORU SAIETĀ

Senioru saietu Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē 11. augustā atklāja un vadīja Jānis Grauds, aicinādams Pēteri Kļaviņu pastāstīt par Eslingenas dziesmu svētkiem no šī gada 16. līdz 18. jūnijam. Šie dziesmu svētki ir 70 gadus pēc kādreizējiem agrākiem dziesmu svētkiem Eslingenā 1947. gadā. Tie gan Vācijā nav bijuši pirmie, jo pirms tiem bijušas dziesmu dienas piecās citās Vācijas nometnēs, pilsētās Ansbachā, Augsburgā, Baireutā, Eichštatē un Fišbachā.
Pēteris Kļaviņš pastāstīja, ka pats gan Eslingenā nav dzīvojis, bet gan Baireutā, kas atrodas kādus 250 kilometrus no tās, bet pēc iebraukšanas Vācijā 1944. gadā vispirms gan dzīvojis arī Berlīnē. Dziesmu svētkos Pēteris Kļaviņš satika savus dēlus un brāli.

Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3342