Krustvārdu mīkla 844

844

Atrisinājums atradīsies laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3336